Home

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

2004 
Over TSEG 

Hoe inloggen als abonnee? 

Abonnementen 

Richtlijnen voor auteurs 


Laatst gewijzigd:
16 mei 2014

Redactie
(besloten site)
2014 nr.1

11e jaargang (2014)
nummer 1

Wouter Ryckbosch and Ellen Decraene
Household credit, social relations, and devotion in the early modern economy. A case study of religious confraternities and credit relations in the Southern Netherlands

Gijs Rommelse and Roger Downing
State formation, maritime conflict and prisoners of war. The case of Dutch captives during the Second Anglo-Dutch War (1665-1667)

Debate
Worthy Effforts: Attitudes to Work and Workers in Pre-industrial Europe
Editorial introduction


Catharina Lis and Hugo Soly
Summary of the main arguments developed in Worthy Effforts

Koenraad Verboven
Attitudes to work and workers in classical Greece and Rome

Jeroen Deploige
By the labour of whose hands? Two reflections on the appreciation of work in medieval Christianity

Jessica Dijkman
Worthy Effforts and the medieval economy

Jan Lucassen
Worthy and unworthy effforts: Europe as a comparative unit

Peer Vries
Bringing labour back in: Reflections on Worthy Effforts and on the origins of modern economic growth

Christine Moll-Murata
Non-Western Perspectives: The Chinese Dimension

Catharina Lis and Hugo Soly
Exploring ideas about work and workers in pre-industrial Europe and other parts of the world.
A reply from the authors of Worthy Effforts

Alle artikelen verschenen in 2004 - 2012 zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis is de voortzetting van het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (TvSG), het NEHA-Jaarboek en het NEHA-Bulletin.
 English | Nederlands

TSEG is een Nederlands-Vlaams vaktijdschrift op het gebied van de sociale en economische geschiedenis. TSEG richt zich op de sociale en economische geschiedenis in brede zin, waarbij de belangstelling uitgaat naar de manier waarop mensen in het verleden met elkaar omgingen en vorm gaven aan sociale, economische, culturele, of politieke patronen.
 
TSEG wordt in opdracht van het IISG en het NEHA door Amsterdam University Press uitgegeven. De website wordt gehost door het IISG. Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar.
 
Adres
Redactie TSEG
Cruquiusweg 31
1019 AT Amsterdam
020-6685866

 
In september 2007 kende de European Science Foundation TSEG de A status toe.