Home

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

2004 
Over TSEG 

Hoe inloggen als abonnee? 

Abonnementen 

Richtlijnen voor auteurs 


Laatst gewijzigd:
2 juli 2015

Redactie
(besloten site)
2015 nr.2

12e jaargang (2015)
nummer 2

Special issue:
Escaping the Great Divergence?
A discussion about and in response to Peer Vries's Escaping Poverty. The Origins of Modern Economic Growth
Guest-editor Eric Vanhaute

Introduction

Eric Vanhaute
Escaping the Great Divergence? A discussion about and in response to Peer Vries's Escaping poverty. The origins of modern economic growth. An introduction

Jack A. Goldstone
Why and where did modern economic growth begin?

Prasannan Parthasarathi
Escaping Poverty?

Jan de Vries
Escaping the Great Divergence

Marjolein 't Hart
How did states further the rise of the Great Divergence?

Patrick O'Brien and Kent Deng
Can the debate on the Great Divergence be located within the Kuznetsian paradigm for an empirical form of global economic history?

Eric L. Jones
England as the source of the Great Divergence

Joel Mokyr
Peer Vries's Great Divergence

Peer Vries
Replies to my commentators
Alle artikelen verschenen in 2004 - 2013 zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis is de voortzetting van het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (TvSG), het NEHA-Jaarboek en het NEHA-Bulletin.
 English | Nederlands

TSEG is een Nederlands-Vlaams vaktijdschrift op het gebied van de sociale en economische geschiedenis. TSEG richt zich op de sociale en economische geschiedenis in brede zin, waarbij de belangstelling uitgaat naar de manier waarop mensen in het verleden met elkaar omgingen en vorm gaven aan sociale, economische, culturele, of politieke patronen.
 
TSEG wordt in opdracht van het IISG en het NEHA door Amsterdam University Press uitgegeven. De website wordt gehost door het IISG. Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar.
 
Adres
Redactie TSEG
Cruquiusweg 31
1019 AT Amsterdam
020-6685866

 
In september 2007 kende de European Science Foundation TSEG de A status toe.