Home

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

2004 
Over TSEG 

Richtlijnen voor auteurs 


Laatst gewijzigd:
24 juni 2016

Redactie
(besloten site)
2015 nr.3

13e jaargang (2016)
nummer 1

Speciaal nummer: 'De Nederlandse smokkelhandel, 1600-1800'
gastredactie: Karwan Fatah-Black & Matthias van Rossum
Karwan Fatah-Black en Matthias van Rossum
De Nederlandse smokkelhandel, 1600-1800


Cátia Antunes, Rob Post en João Paulo Salvado
Het omzeilen van monopoliehandel. Smokkel en belastingontduiking bij de handel in brazielhout, 1500-1674


Joris van den Tol
De handel met de vijand. Het economisch belang van smokkel en Spaanse handelsembargo´s voor de Republiek in het begin van de zeventiende eeuw


Anne Wegener Sleeswijk
Het raadsel van de wijnkopers. De parallelle markt voor wijn in de Republiek in de achttiende eeuw


Jan Lucassen en Matthias van Rossum
Smokkelloon en zilverstromen. Illegale export van edelmetaal via de VOC


RecensiesHet Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis is de voortzetting van het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (TvSG), het NEHA-Jaarboek en het NEHA-Bulletin.
 English | Nederlands

TSEG is een Nederlands-Vlaams vaktijdschrift op het gebied van de sociale en economische geschiedenis. TSEG richt zich op de sociale en economische geschiedenis in brede zin, waarbij de belangstelling uitgaat naar de manier waarop mensen in het verleden met elkaar omgingen en vorm gaven aan sociale, economische, culturele, of politieke patronen.
 
TSEG wordt in opdracht van het IISG en het NEHA door Amsterdam University Press uitgegeven. De website wordt gehost door het IISG. Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar.
 
Adres
Redactie TSEG
Cruquiusweg 31
1019 AT Amsterdam
020-6685866

 
In september 2007 kende de European Science Foundation TSEG de A status toe.