Home

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

2004 
Over TSEG 

Hoe inloggen als abonnee? 

Abonnementen 

Richtlijnen voor auteurs 


Laatst gewijzigd:
20 november 2014

Redactie
(besloten site)
2014 nr.2

11e jaargang (2014)
nummer 2

Special Issue
Economic History in the Netherlands between 1914 and 2014. Trends and Debates


Milja van Tielhof, Jan Luiten van Zanden, Jacques van Gerwen and Co Seegers
Introduction. Economic History in the Netherlands between 1914 and 2014

Jacques van Gerwen and Co Seegers
To Promote and Facilitate. The NEHA 19142014

Keetie Sluyterman
Business History versus Economic History in the Netherlands

Jan Lucassen
The History of Work and Labour

Herman de Jong and Jan Luiten van Zanden
Debates on Industrialisation and Economic Growth in the Netherlands

Karel Davids
Great Transformations. Economic History and the History of Technology

Piet van Cruyningen
A Cat with Nine Lives. Rural History in the Netherlands after 1900

Ulbe Bosma
The Economic Historiography of the Dutch Colonial Empire

Elise van Nederveen Meerkerk
Gender and Economic History. The Story of a Complicated Marriage

Marlou Schrover
Dutch Migration History. Looking Back and Moving Forward

Co Seegers
Highlights from the NEHA Collection

Jan Kok
Historical Demography. Understanding Temporal Change, Individual Variation and Regional Persistence

Marjolein 't Hart
From the Eighty Years War to the Second World War. New Perspectives on the Economic Efffects of War

Maarten Prak
Corporatism and Social Models in the Low CountriesAlle artikelen verschenen in 2004 - 2013 zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis is de voortzetting van het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (TvSG), het NEHA-Jaarboek en het NEHA-Bulletin.
 English | Nederlands

TSEG is een Nederlands-Vlaams vaktijdschrift op het gebied van de sociale en economische geschiedenis. TSEG richt zich op de sociale en economische geschiedenis in brede zin, waarbij de belangstelling uitgaat naar de manier waarop mensen in het verleden met elkaar omgingen en vorm gaven aan sociale, economische, culturele, of politieke patronen.
 
TSEG wordt in opdracht van het IISG en het NEHA door Amsterdam University Press uitgegeven. De website wordt gehost door het IISG. Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar.
 
Adres
Redactie TSEG
Cruquiusweg 31
1019 AT Amsterdam
020-6685866

 
In september 2007 kende de European Science Foundation TSEG de A status toe.