Home

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

2004 
Over TSEG 

Hoe inloggen als abonnee? 

Abonnementen 

Richtlijnen voor auteurs 


Laatst gewijzigd:
27 november 2015

Redactie
(besloten site)
2015 nr.3

12e jaargang (2015)
nummer 3

Bas De Roo
The trouble with tariffs. Customs policies and the shaky balance between colonial and private interests in the Congo (1886-1914)


Jaco Zuijderduijn
Pap en brood tijdens de oude dag. Gepensioneerden in Amsterdamaan het einde van de middeleeuwen


Jelten Baguet
Politics and commerce: a close marriage? The case of the Ostend Company (1722-1731)

Debate
Varieties of capitalism: the Dutch case
Editorial Introduction

Jeroen Touwen
Summary of Coordination in Transition

Keetie Sluyterman
Ruthless neoliberal reform or pragmatic adjustment to globalizing markets: that's the question

Hein A.M. Klemann
Two explanations?

Dennie Oude Nijhuis
The evolution of the Dutch CME and different political coalitions

Jeroen Touwen
Crossing borders between disciplines, highlighting strengths and weaknesses: a reply

Geoffrey Jones
Review of: Keetie Sluyterman (ed.) Varieties of Capitalism and Business History. The Dutch Case

RecensiesAlle artikelen verschenen in 2004 - 2013 zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis is de voortzetting van het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (TvSG), het NEHA-Jaarboek en het NEHA-Bulletin.
 English | Nederlands

TSEG is een Nederlands-Vlaams vaktijdschrift op het gebied van de sociale en economische geschiedenis. TSEG richt zich op de sociale en economische geschiedenis in brede zin, waarbij de belangstelling uitgaat naar de manier waarop mensen in het verleden met elkaar omgingen en vorm gaven aan sociale, economische, culturele, of politieke patronen.
 
TSEG wordt in opdracht van het IISG en het NEHA door Amsterdam University Press uitgegeven. De website wordt gehost door het IISG. Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar.
 
Adres
Redactie TSEG
Cruquiusweg 31
1019 AT Amsterdam
020-6685866

 
In september 2007 kende de European Science Foundation TSEG de A status toe.