Home

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

2004 
Over TSEG 

Richtlijnen voor auteurs 


Laatst gewijzigd:
17 februari 2017

Redactie
(besloten site)
2016 nr.4

13e jaargang (2016)
nummer 4

Marijn Molema, Yves Segers, Erwin Karel
Introduction: Agribusiness Clusters in Europe, 19th and 20th Centuries

Fernando Collantes
Places in Common: Exploring the Economic Geography of the Food System through the Case of Spain's Dairy Chain (1950s-Present)

Ramon Ramon-Mu˝oz
The Growth of an Agribusiness Cluster in Catalonia: Evidence from the Olive Oil Industry

Marijn Molema
Lessons Learned: Organizing Knowledge in the Friesian Dairy Cluster (c. 1885-1904)

Yves Segers
Economic Clusters, Knowledge Networks and Globalization: Fruit Growing in Dutch Limburg, 1850-1940

Lars Nystr÷m
A Take-Off from the Land. Agriculture and Social Networks in the Making of Kvanum as an Industrial District, 1930-2007

RecensiesHet Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis is de voortzetting van het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (TvSG), het NEHA-Jaarboek en het NEHA-Bulletin.
 English | Nederlands

TSEG is een Nederlands-Vlaams vaktijdschrift op het gebied van de sociale en economische geschiedenis. TSEG richt zich op de sociale en economische geschiedenis in brede zin, waarbij de belangstelling uitgaat naar de manier waarop mensen in het verleden met elkaar omgingen en vorm gaven aan sociale, economische, culturele, of politieke patronen.
 
TSEG wordt in opdracht van het IISG en het NEHA door Amsterdam University Press uitgegeven. De website wordt gehost door het IISG. Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar.
 
Adres
Redactie TSEG
Cruquiusweg 31
1019 AT Amsterdam
020-6685866

 
In september 2007 kende de European Science Foundation TSEG de A status toe.