Home TSEG
Home 

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 
  2005 nr. 4 
  2005 nr. 3
    • Summaries 
  2005 nr. 2 
  2005 nr. 1 

2004 
Over TSEG 

Richtlijnen voor auteurs 


Laatst gewijzigd:
24 juni 2016
2005 nr. 3
jrg. 2 (2005) nummer 3 - Inhoudsopgave
2
Vrouwenarbeid in de Vroegmoderne Tijd in Nederland
Ariadne Schmidt

22
Tussen norm en praktijk.
Een terreinverkenning over het juridische statuut van vrouwen in het zestiende-eeuwse Antwerpen

Laura Van Aert

43
Vrouwenarbeid in de Zeeuwse landbouw in de achttiende eeuw
Piet van Cruyningen

60
Zeemansvrouwen aan het werk.
De arbeidsmarktpositie van vrouwen in Maassluis, Schiedam en Ter Heijde (1600-1700)

Annette de Wit

81
Verandering en continu´teit in de arbeid van vrouwen.
Keetvrouwen en molendraaisters en het huiselijkheidsideaal, 1750-1900

Myriam Everard

129
Toonbeelden van huiselijkheid of arbeidzaamheid? De iconografie van de spinster in relatie tot de verbeelding van arbeid en beroep in de vroegmoderne Nederlanden
Annette de Vries