Start Submission Become a Reviewer

Viewing Metrics for:

Van regionaal naar globaal. Wat kunnen we leren van internationaal vergelijkend historisch onderzoek naar arbeid en gender?

Published on 06 Jun 2020.

We record metrics using Google Analytics, PLoS Lagotto and UPs Twitter Scraper.

  • Views: unique visits to the article full text.
  • Downloads: user downloads of PDF and XML.
  • Citations: citing articles in CrossRef.
  • Twitter: tweets, retweets and mentions.
  • Facebook: mentions of this article.
  • Wikipedia: citing articles in Wikipedia.

Return to Article