Start Submission Become a Reviewer

Viewing Metrics for:

Huub Sanders, met medewerking van Els Hiemstra-Kuperus, Beelden van streven. Een documentaire over sociale bewegingen aan de hand van beelden uit de collectie van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis/Images of aspiration. A documentary on social movements based on images from the collection of the International Institute of Social History

Published on 15 Mar 2007.

We record metrics using Google Analytics, PLoS Lagotto and UPs Twitter Scraper.

  • Views: unique visits to the article full text.
  • Downloads: user downloads of PDF and XML.
  • Citations: citing articles in CrossRef.
  • Twitter: tweets, retweets and mentions.
  • Facebook: mentions of this article.
  • Wikipedia: citing articles in Wikipedia.

Return to Article